Jak możemy pomóc

Zakładanie nowych przedsiębiorstw

Mamy specjalną ofertę adresowaną do właścicieli nowo-powstajjących firm, managerów zakładających biznesy, która pomoże gładko przejść przez wszystkie prawne i finansowo-podatkowe procesy związane z zarządzaniem i posiadaniem własnej firmy.

Pakiet ten zawiera także zrozumiały komplet rozwiązań księgowych, analiz finansowych i planowania podatkowego , aby nowy businessman był świadomy dobrego stanu swoich finansów.

Właścicielom o małych doświadczeniu w prowadzeniu przedsiębiorstwa nasz wykwalifikowany personel pomoże w lepszym zrozumieniu sprawozdań finansowych i przepisów podatkowych, oraz w rejestracji firmy.
Raportowanie
Mamy dużą praktyką w sporządzaniu analiz finansowych, raportów giełdowych i jak i wewnętrznej sprawozdawczości korporacyjnej. Dla małych przedsiębiorstw możemy sporządzać przejrzyste raporty pozwalające monitorować stan finansów firmy.
Obsługa księgowa w siedzibie Klienta
Mamy również ofertę dla firm, które maja własne działy księgowe i kadrowe. Fachowo pomożemy w usprawnieniu procesów księgowych i optymalizacji kosztów, a także usprawnimy obieg dokumentów i zoptymalizujemy zobowiązania podatkowe.
Nasza standardowa oferta biura księgowego

W zakresie obsługi księgowej.
1.    Wykonanie planu kont do indywidualnych potrzeb klienta oraz odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub międzynarodowymi standardami rachunkowości
2.    Rejestracja do podatku VAT i aktualizacja danych w  urzędach
3.    Kontrola otrzymanych od klienta dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz podlegających rozliczeniu VAT,
4.    Księgowanie dokumentów
5.    Konsultowanie wyniku rachunkowego i podatkowego z klientem,
6.    Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczości  do urzędów statystycznych i innych,
7.    Bieżąca kontrola należności  i zobowiązań Klienta,
8.    Doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej Klienta
9.    Informowanie Klienta o zmianach w przepisach podatkowych, ubezpieczeniowych i prawa  handlowego,
10.    Sporządzanie  sprawozdań finansowych, także sporządzanie innych sprawozdań w zależności od potrzeb Klienta, również  w języku angielskim,
11.    Pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,
12.    Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
13.    Obsługa w zakresie  prowadzonych kontroli podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych,
14.    Sporządzanie not korygujących błędy w wystawionych dowodach

Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS.

1.    Przygotowanie umów z pracownikami, w oparciu o kodeks cywilny, kodeks pracy oraz wytyczne firmy,
2.    Bieżąca obsługa pracowników poprzez:
3.    Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
4.    Sporządzanie  świadectw pracy,
5.    Sporządzanie list płac,
6.    Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń w tym: chorobowych, urlopowych, ekwiwalentów,
7.    Naliczanie świadczeń urlopowych
8.    Wyliczanie składek ZUS i podatków PIT,
9.    Przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
10.    Prowadzenie akt osobowych pracowników,
11.    Prowadzenie kartotek urlopowych
12.    Rozliczenia roczne w zakresie PIT,