Korzyści

1. Obniżenie kosztów obsługi finansowo-księgowej Państwa firmy. Jasno określona stawka za kompleksową obsługę księgową i kadrową pozwoli Państwu dokładniej planować własne koszty,

2. Obsługa przez wysoko wykwalifikowanych pracowników, śledzących na bieżąco mieniające się przepisy zapewni Państwu odpowiedni poziom merytoryczny. Każdy z klientów ma przydzielonych: indywidualnego opiekuna prowadzącego , księgowego oraz młodszego asystenta,

3. Uzyskanie pewności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych,

4. Redukcja ryzyka Państwa firmy, w wyniku przeniesienia odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych na nasza firmę (polisa OC).